A-kullen


A-KULLEN


Far: Danfrebek Dazed With Lust HD A, utställd med excellent och cert, fullcertad.


Mor: KORAD LP1 RLDN Fornborgens Iris HD A, ED UA, utställd med excellent och reserv-cert, uppflyttad lägre klass spår, lydnadsklass 3 och tävlar fortsättning i rallylydnad.


A-kullen föddes den 19 mars 2012. Kullen bestod av tre stycken trefärgade pojkar, två stycken blue merle pojkar och två trefärgade flickor.Bildspel med lite blandade bilder från valptiden